Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een huwelijksbevoegdheidsverklaring nodig. In dit document staat dat u op dit moment niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid aan door een afspraak te maken. U belt hiervoor (010) 800 40 00. 

Let op: de verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig, vanaf de datum van afgifte.

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Lansingerland.
  • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
  • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
  • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (de minister van Justitie). Kijk voor meer informatie op de website van dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
  • Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben (kijk op de website van de Rijksoverheid).
  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • een geldig identiteitsbewijs van uw partner

Soms vragen wij u ook nog andere documenten in te leveren. Zoals bijvoorbeeld:

Document

Wanneer nodig?

Toelichting

Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner. Als u of uw partner in het buitenland geboren is en deze buitenlandse geboorteakte nog niet is geregistreerd in de Basisregistratie personen. De originele geboorteakte vraagt u aan in uw geboorteland.
Verklaring van woonplaats, nationaliteit en van burgerlijke staat. Als u of uw partner in het buitenland woont. De originele verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats.
Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte. Wanneer u eerder gehuwd bent geweest of partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de Basisregistratie Personen. De originele akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd of partnerschap bent aangegaan. De originele overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden.

 

€ 29,00

Wij bellen u zodra de verklaring klaar is.

Wij stellen altijd een meertalig document voor u op.