Wob-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente. Op deze manier hebt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dan kunt u bij de gemeente een Wob-verzoek indienen. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie.

Wob-verzoek indienen

U vult het aanvraagformulier Wob-verzoek met DigiD in.

Heeft u geen DigiD dan kunt u een Wob-verzoek ook per brief indienen. Het verzoek stuurt u aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland
Postbus 1
2650 AA  Berkel en Rodenrijs

U kunt het verzoek ook tijdens de openingsuren afgeven aan de receptie in het gemeentehuis in Bergschenhoek.

Wij beslissen binnen 4 weken op uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met 4 weken verlengen. Verlengen wij de termijn, dan moeten wij u hierover schriftelijk uitleg geven vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn. Wijzen wij uw verzoek toe, dan kunnen wij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kunnen wij u uitnodigen de documenten te komen inzien. Realiseert u zich dat wij, bij het toewijzen van uw verzoek, de betreffende informatie openbaar moeten maken. Ook als het om privacygevoelige informatie gaat of als u hiermee ongewild informatie over uzelf of andere partijen openbaar maakt. Wij houden ons het recht voor om het binnengekomen Wob-verzoek en de openbaar gemaakte stukken te publiceren op onze website. Wijzen wij uw verzoek af? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Wij berekenen u geen kosten als de stukken digitaal beschikbaar zijn, en wij deze stukken onbewerkt digitaal kunnen doorsturen. Als wij de stukken moeten bewerken (bijvoorbeeld delen weglakken of de stukken anonimiseren), dan berekenen wij u kosten. Stukken die niet digitaal beschikbaar zijn, verstrekken wij in beginsel niet digitaal.