Bezwaar en beroep, legeskosten

Bent u het niet eens met een besluit of vindt u het onduidelijk? Neem dan eerst contact met ons op. Wij denken graag met u mee. Eén van onze medewerkers neemt met u het besluit door. Komen we er niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Indienen

Inwoners

U vult het formulier bezwaar op legeskosten met DigiD in.

Bedrijven

U vult het formulier bezwaar op legeskosten met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning? Dan vult u het formulier bezwaar op legeskosten zonder eHerkenning in.

Uw aanvragen volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Let op:
U kunt geen bezwaar tegen de legeskosten van een WOZ-beschikking indienen bij de gemeente. U doet dit via SVHW. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit indienen.

U kunt dit op twee manieren doen:

 1. U logt in met uw DigiD op de website van de SVHW
 2. U stuurt een brief naar SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal
 • Inwoners: DigiD
 • Bedrijven: eHerkenning2+
 • Een schriftelijke machtiging als u namens iemand anders (natuurlijk persoon) bezwaar indient
 • U zorgt ervoor dat het bezwaarschrift bij de gemeente is ingediend binnen de wettelijke termijn van zes weken na de dag van toezending-bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Bij het besluit staat aangegeven op welke datum het besluit is verzonden.
 • U ontvangt van de gemeente een ontvangstbevestiging.
 • In de meeste gevallen krijgt u de kans om uw bezwaarschrift tijdens een hoorzitting mondeling toe te lichten. U hoeft dit niet te doen. Als er geen hoorzitting is gehouden, staat in het besluit op bezwaar waarom van het horen is afgezien.
 • Afhankelijk van de categorie bezwaarschrift, behandelen ambtenaren of de bezwaaradviescommissie uw bezwaarschrift.
  • Behandelen ambtenaren uw bezwaarschrift dan is de meerderheid, inclusief de ambtenaar die het horen leidt, niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken waar u bezwaar tegen maakt betrokken. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren mondeling toelichten. Na de hoorzitting neemt het betrokken bestuursorgaan een schriftelijk besluit op uw bezwaarschrift.
  • Behandelt de bezwaaradviescommissie uw bezwaarschrift, dan beslist de commissie of zij u uitnodigt voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren mondeling toelichten. Een vertegenwoordiger van de gemeente krijgt tijdens de hoorzitting de gelegenheid om het besluit toe te lichten. Na de hoorzitting brengt de bezwaaradviescommissie een schriftelijk advies uit aan het betrokken bestuursorgaan. Het betrokken bestuursorgaan neemt, met inachtneming van het advies, een schriftelijk besluit op uw bezwaarschrift.
 • Tegen het schriftelijke besluit op uw bezwaar kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dat moet staat in het besluit op bezwaar.

U  heeft verschillende mogelijkheden:

 • Beroep bij rechtbank
  Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank
 • Direct beroep bij rechtbank/Raad van State
  Soms is tegen een besluit niet eerst bezwaar mogelijk bij de gemeente, maar moet u tegen het besluit meteen beroep instellen bij de rechtbank of Raad van State. Dit staat dan in het besluit.
 • Voorlopige voorziening
  In de meeste gevallen blijft het besluit van de gemeente van kracht zolang de bezwaarschrift- of beroepsprocedure loopt. Als u een bezwaarschrift of beroepschrift heeft ingediend is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Er moet dan wel een spoedeisend belang zijn.