Beschermd wonen

Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn, is er een veilige, beschermde woonomgeving nodig. Op een beschermd wonen-locatie is toezicht en begeleiding aanwezig.

Een beschermde woonvorm is een woning van een zorgaanbieder. De meeste beschermde woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw hulpvraag bepaalt of u in aanmerking komt voor beschermd wonen.

Er zijn verschillende vormen van beschermd wonen. Soms wonen er een aantal mensen in één huis. De bewoners hebben wel een eigen kamer, maar het toilet, de badkamer, de keuken en de woonkamer worden gedeeld met de andere bewoners. In sommige gevallen krijgen bewoners een eigen studio of appartement. Zorgaanbieders proberen zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven wanneer dit kan. Overdag is er iemand die de bewoners begeleidt bij de dagelijkse dingen, zoals:

  • schoonmaken, boodschappen doen en eten koken
  • het vinden van een zinvolle dagbesteding (werk of opleiding)
  • medicijnen innemen
  • het onderhouden van sociale contacten
  • de administratie doen
  • Andere taken of onderwerpen waar bewoners begeleiding bij nodig hebben.

Woont iemand in een instelling voor beschermd wonen en heeft diegene een behandeling vanuit de geestelijke gezondheidszorg nodig? Dan kan de huisarts een verwijzing voor deze behandeling geven. Het kan dus zijn dat mensen zowel beschermd wonen als een behandeling krijgen.

Ja,  Beschermd Wonen is tijdelijk. Na de afgesproken periode kijkt een Wmo adviseur met de bewoner en de begeleider wat daarna de beste oplossing is. Beschermd Wonen kan ook een tussenstap zijn als iemand nog niet helemaal zelfstandig kan wonen na opname in het psychiatrisch ziekenhuis of een verslavingskliniek.

Woonde iemand eerder in een woonvorm vanuit de Jeugdwet en stopt dit omdat diegene 18 wordt? Dan kan Beschermd Wonen ook een goede oplossing zijn. In een beschermde woonvorm krijg iemand meer tijd om zichzelf te ontwikkelen.

Bij beschermd wonen vanuit de Wmo vergoedt de gemeente het verblijf en de begeleiding in de instelling. Wel betaalt de bewoner een eigen bijdrage.

Sinds 2021 is het ook mogelijk voor mensen met psychische problemen om een beschermde woonplek te krijgen die wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heet GGZ Wonen.

De Wlz is er voor mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Een Wlz-indicatie blijft een leven lang geldig. Een aanvraag voor Wlz verloopt via het CIZ.

Meer informatie hierover vindt u op op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zowel in Lansingerland als in de regio zijn er zorgaanbieders die beschermd wonen aanbieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Wmo-consulent van de gemeente via: 010 800 40 00.  De Wmo-consulent is iedere werkdag tijdens het spreekuur bereikbaar tussen 11.00 en 12.00 uur. 

Aanmelden

Voor het aanmelden voor een beschermd wonen-plek vult u het formulier verzoek om hulp in.

Woont u al in een woonvorm? Dan kan de aanbieder waar u verblijft u waarschijnlijk ook helpen met uw aanvraag.

U kunt hulp inschakelen van uw naaste omgeving of dit samen doen met een cliëntondersteuner van Stichting MEE.