Subsidie Cultuureducatie en -participatie

De gemeente verleent subsidies voor activiteiten die bijdragen aan de culturele doelen van Lansingerland. In de subsidieregeling cultuureducatie en -participatie 2021 zijn de doelen en activiteiten van de gemeente Lansingerland voor 2021 opgenomen. Deze subsidieregeling behoort bij de Cultuurnota Lansingerland.

Neemt u eerst de Subsidieregeling cultuureducatie en -participatie 2021 (pdf, 243 kB) door, zodat u weet aan welke doelstellingen en criteria de aanvraag moet voldoen en welke activiteiten wel of niet in aanmerking komen.

Heeft u alle gevraagde bijlagen beschikbaar dan vraagt u de subsidie Cultuureducatie en -participatie voor 1 juli 2020 aan.

Subsidie aanvragen

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Het is handig om bij de aanvraag gebruik te maken van de Handleiding aanvragen subsidie (pdf, 531 kB).

 • Stap 1: Voordat u de subsidie daadwerkelijk aanvraagt, maakt u net als in andere jaren een activiteitenplan. Een format van een activiteitenplan vindt u als bijlage bij de handleiding.
 • Stap 2: Volg de vragenlijst subsidie Cultuureducatie en -participatie (pdf, 233 kB).Wanneer u een volledig activiteitenplan heeft, waarbij u ingaat op de voorwaarden en criteria die we stellen in de subsidieregeling, neemt het invullen van de vragenlijst beperkte tijd in beslag. U kunt namelijk vanuit de vragenlijst een verwijzing maken naar een specifieke pagina in uw activiteitenplan.
 • Stap 3 U verzamelt de benodigde bijlagen. Onder de vraag “Wat heeft u nodig voor een aanvraag?” leest u welke bijlagen u nodig heeft. We zien toe op het rechtmatig verstrekken van subsidies. Sinds vorig jaar vragen we om die reden ook een kopie van een rekeningafschrift van uw organisatie. Dit is ter verificatie van de bankgegevens.
 • Stap 4 U vult het digitale aanvraagformulier in. Maak ook hierbij gebruik van de handleiding. Organisaties die eHerkenning hebben, wijzen we op de mogelijkheid een aanvraag te doen met eHerkenning2+.
 1. eHerkenning2+.
 2. Een begroting van de activiteit en van de organisatie.
 3. Kopie van een bankpas of bankafschrift.
 4. Een ingevulde vragenlijst subsidie cultuureducatie en -participatie. Let op: In de vragenlijst kunt u een verwijzing opnemen naar de relevante pagina in het activiteitenplan. U hoeft uw antwoord dus niet volledig uit te schrijven in de vragenlijst.
 5. Een activiteitenplan. Een voorbeeld van een activiteitenplan vindt u in de Handleiding aanvraag subsidie.
 6. Recent (niet ouder dan twee maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 7. Kopie van het legitimatiebewijs van een persoon die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur of de directie van de organisatie. Wanneer u een verzoek indient voor een meerjarensubsidie vragen wij u ook onderstaande bijlagen toe te sturen.
 8. Een kosten- en dekkingsoverzicht van de organisatie voor de jaren waarvoor u een meerjarensubsidie aanvraagt.

Bij een eerste aanvraag subsidie óf bij een wijziging van een van onderstaande documenten vragen wij ook om de volgende bijlagen mee te sturen:

 1. Financieel en inhoudelijk jaarverslag van het voorgaande jaar
 2. Statuten
 3. Exemplaar oprichtingsakte