Hulp bij geldzorgen

We leven in een tijd die voor veel inwoners financieel zwaar kan zijn. De energiekosten stijgen, de dagelijkse boodschappen en ook veel andere aankopen worden duurder. Op deze pagina geven we u informatie die een bijdrage kan leveren aan het verlichten van uw financiële situatie. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is over dit onderwerp, passen we deze pagina aan.

Energietoeslag 

De prijzen van energie zijn dit jaar hard gestegen. Hierdoor is het voor veel huishoudens lastig om de energierekening nog te kunnen betalen. Voor huishoudens die hierdoor in de problemen komen en met een laag inkomen, tot 140% van de geldende bijstandsnorm, is er een extra tegemoetkoming: de eenmalige energietoeslag. Met dit extra geld wordt een deel van de stijgende energiekosten gecompenseerd. Meer informatie vindt u op onze webpagina Energietoeslag

Eerdere aanvraag energietoeslag afgewezen?

Omdat nu ook inwoners met een inkomen tot 140% van de geldende bijstandsnorm in aanmerking kunnen komen voor de energietoeslag bekijkt de gemeente de aanvragen van inwoners die eerder zijn gedaan maar die zijn afgewezen op de inkomensgrens, opnieuw. Het kan zijn dat u nu wel in aanmerking komt. U hoeft de energietoeslag dan niet opnieuw aan te vragen. U krijgt uiterlijk 1 februari 2023 via een brief te horen of u wel of niet in aanmerking komt voor de energietoeslag. 

Als u de energietoeslag al ontvangen heeft, dan kunt u deze niet nogmaals aanvragen. Het is een eenmalige toeslag. Mocht u toch nog financiële problemen ondervinden dan kunt u dit met de gemeente of met onze samenwerkingspartners bespreken. U kunt met hen kijken wat de mogelijkheden zijn. Kijkt u hiervoor op onze webpagina Hulp bij financiële problemen.   

Bijzondere bijstand voor gestegen energiekosten

Als u uw energierekeningen niet kunt betalen, ondanks de energietoeslag of heeft u geen recht op de energietoeslag? Dan kunnen huishoudens met een inkomen tot 150% van de geldende bijstandsnorm bijzondere bijstand aanvragen. Meer informatie vindt u op de webpagina Bijzondere Bijstand voor gestegen energiekosten.

Is uw inkomen meer dan 150% van de geldende bijstandsnorm, maar heeft u toch financiële problemen? Kijk voor meer informatie op onze webpagina Hulp bij financiële problemen.  

Tips om energie te besparen 

U kunt op vele manieren energie besparen. Kijk voor tips op onze webpagina Energie besparen. Ook vanuit de rijksoverheid worden handige energiebesparingstips gegeven via de campagne ‘Zet ook de knop om’.   

Uw woning verduurzamen 

Bent u van plan om uw woning te verduurzamen? Dan vindt u op deze pagina vier stappen die u kunt zetten op het gebied van ventileren, isoleren, energie opwekken en duurzaam verwarmen en koelen. Meer informatie vindt u op onze webpagina Verduurzamen.  

Duurzaamheidslening aanvragen

Als huiseigenaar of huurder kunt u onder bepaalde voorwaarden een Duurzaamheidslening aanvragen voor een aantal energiebesparende maatregelen in en aan uw woning, zoals zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp. Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina Duurzaamheid

Vraag en antwoord

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen aan gemeente Lansingerland. Die werken wij regelmatig bij.

We helpen inwoners in acute nood: ook inwoners met een hoger inkomen. Daarvoor bieden we maatwerk. We werken samen met lokale maatschappelijke partners zoals Humanitas en Schuldhulpmaatje. Zij ondersteunen inwoners met het ordenen en overzicht krijgen op hun financiële administratie. Heeft u schulden? Neem dan contact op met de gemeente. In een persoonlijk gesprek zoeken we samen met u naar mogelijke oplossingen. Kijk voor meer informatie op onze webpagina Hulp bij financiële problemen.  

Met een prijsplafond voor energie zorgt de overheid dat een huishouden met een gemiddeld verbruik een maximaal bedrag betaalt aan energie. Het gemiddelde gebruik is door het rijk vastgesteld op 1.200 kubieke meter (m3) gas en 2.900 kilowattuur (kWh) elektriciteit per jaar. Voor alles wat u meer verbruikt dan dit gemiddelde betaalt u de gewone marktprijzen voor gas en elektriciteit. De overheid denkt dat minimaal de helft van de huishoudens volledig onder het prijsplafond valt als zij blijvend energie besparen. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.  

Het Energieloket en de energiecoaches zijn opgezet vanuit de energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom. Bij het Energieloket vindt u als Lansingerlander alle informatie over energie besparen en duurzame energie. U kunt lezen hoe u energie kunt besparen, door gedrag, door apparaten of door uw huis te isoleren. Of hoe u zelf energie kunt opwekken met zonnepanelen op uw eigen dak of op het dak van een ander. Of hoe u van gas los komt. Komt u er zelf niet uit dan kunt u een afspraak maken met een Energiecoach. De Energiecoach komt bij u langs en helpt u met de mogelijkheden op een rijtje zetten.  Op de website van Energieloket Lansingerland vindt u meer informatie.