Afvalbeleid

Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid “Van afval naar grondstof – op weg naar volledig circulair in 2050” vastgesteld. Inwoners gaan per 1 januari 2023 naast een vast deel afvalstoffenheffing ook een variabel deel betalen. Dit variabele deel is afhankelijk van de hoeveelheid restafval die het huishouden in een jaar aanbiedt. Deze vorm van afvalstoffenheffing heet ook wel Diftar.

Wat is Diftar?

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief en u betaalt 2 soorten bedragen: 

  • U betaalt een vast basistarief.
  • U betaalt per keer dat u uw grijze minicontainer aan de straat zet, of per keer dat u uw restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer.

Let op: voor het bedrag maakt het geen verschil of de minicontainer of uw zak met afval halfvol of helemaal vol is. U betaalt een vaste prijs per keer. U betaalt niet per kilo.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat vanaf 2023 uit 2 delen.

  • Een vast basistarief dat voor alle inwoners hetzelfde is.
  • Een variabel deel dat afhankelijk is van het aantal keren dat u uw restafval aanbiedt.

In aanloop naar de invoering van het nieuwe afvalbeleid starten we met de informatievoorziening en het gereedmaken van alle (inzamel)middelen. Bekijk ook de campagnepagina van Samen halen we er alles uit.

Veelgestelde vragen

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over het afvalbeleid. Daarom hebben we de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Hieronder vindt u de 5 meest gestelde vragen. Op de pagina Veelgestelde vragen Afvalbeleid wordt antwoord gegeven op overige gestelde vragen.

Wij voeren Diftar in om de hoeveelheid restafval te verlagen. Landelijk zijn er doelstellingen gesteld voor de hoeveelheid restafval. Helaas haalt Lansingerland deze doelen nu niet. Om de doelen te halen moet er meer afval gescheiden worden.

Als we niets doen, om deze doelen te halen, lopen de kosten voor al onze inwoners de komende jaren op. Dit komt bijvoorbeeld door stijgende tarieven voor de verwerking van het restafval en belastingen vanuit de Rijksoverheid. Het doel van het nieuwe beleid is dan ook om de totale kosten en de kosten per inwoner beheersbaar te houden.

Diftar stimuleert om het afval beter te scheiden. Uw gescheiden afval (onder andere groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten, plastic, metaal en drinkpakken (PMD), papier en glas) wordt verwerkt en gerecycled tot nieuwe producten. Restafval kan niet verwerkt worden en wordt dus verbrand. Dat is slecht voor het milieu en het klimaat. Het is dus belangrijk dat u uw afval zo goed mogelijk scheidt. Daarnaast betaalt een huishouden met minder restafval door het invoeren van Diftar minder afvalstoffenheffing dan een huishouden waar de inwoners het afval minder goed scheiden.

Eind 2020 vroegen we inwoners van onze gemeente in een vragenlijst naar hun mening over het afvalbeleid. Van de uitkomsten is een rapport (pdf, 7.1 MB) gemaakt. Uit de antwoorden blijkt dat de meerderheid van onze inwoners positief is over een systeem waarbij mensen met minder restafval minder hoeven te betalen.

Nee, uw restafval wordt niet gewogen. U betaalt niet per kilo, maar per keer dat u uw grijze minicontainer voor restafval aanbiedt om te legen óf per keer dat u de ondergrondse container voor restafval opent met uw afvalpas.

De afvalstoffenheffing bestaat straks uit 2 delen:

  • een vast tarief per huishouden
  • een variabel tarief afhankelijk van het restafval dat u weggooit (tarief per opening ondergrondse container voor restafval of tarief per aanbieding minicontainer voor restafval)

De nieuwe tarieven zijn in december 2022 bekend. Deze stelt de gemeenteraad tijdens de Begrotingsraad vast. 

Elk jaar stelt de gemeenteraad in december de tarieven vast. Hou hierom onze berichtgeving over het afvalbeleid en de invoering van diftar goed in de gaten. Zodra de tarieven bekend zijn worden deze breed gecommuniceerd aan onze inwoners.

Ervaringen in andere gemeenten en externe onderzoeken wijzen uit dat u hier niet bang voor hoeft te zijn. De hoeveelheid zwerfafval neemt niet of nauwelijks structureel toe. Net na de start kan de hoeveelheid zwerfafval toenemen, omdat het dan nog nieuw is. Bij de invoering van Diftar zet de gemeente extra personeel in op controle en toezicht van afvaldumping en zwerfvuil. Ook zonder Diftar is sprake van ongewenst afvalgedrag, zoals afvaldumping en zwerfafval.