Afvalbeleid

Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid “Van afval naar grondstof – op weg naar volledig circulair in 2050” vastgesteld. Inwoners gaan per 1 januari 2023 naast een vast deel afvalstoffenheffing ook een variabel deel betalen. Dit variabele deel is afhankelijk van de hoeveelheid restafval die het huishouden in een jaar aanbiedt. Deze vorm van afvalstoffenheffing heet ook wel Diftar.

Wat is Diftar?

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief en u betaalt 2 soorten bedragen: 

  • U betaalt een vast basistarief.
  • U betaalt per keer dat u uw grijze minicontainer aan de straat zet, of per keer dat u uw restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer.

Let op: voor het bedrag maakt het geen verschil of de minicontainer of uw zak met afval halfvol of helemaal vol is. U betaalt een vaste prijs per keer. U betaalt niet per kilo.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat vanaf 2023 uit 2 delen.

  • Een vast basistarief dat voor alle inwoners hetzelfde is.
  • Een variabel deel dat afhankelijk is van het aantal keren dat u uw restafval aanbiedt.

In aanloop naar de invoering van het nieuwe afvalbeleid starten we met de informatievoorziening en het gereedmaken van alle (inzamel)middelen. Bekijk ook de campagnepagina van Samen halen we er alles uit.

Veelgestelde vragen

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over het afvalbeleid. Daarom hebben we de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Hieronder vindt u de 5 meest gestelde vragen. Op de pagina Veelgestelde vragen Afvalbeleid wordt antwoord gegeven op overige gestelde vragen.

Wij voeren Diftar in om de hoeveelheid restafval te verlagen. Landelijk zijn er doelstellingen gesteld voor de hoeveelheid restafval. Helaas haalt Lansingerland deze doelen nu niet. Om de doelen te halen moet er meer afval gescheiden worden.

Als we niets doen, om deze doelen te halen, lopen de kosten voor al onze inwoners de komende jaren op. Dit komt bijvoorbeeld door stijgende tarieven voor de verwerking van het restafval en belastingen vanuit de Rijksoverheid. Het doel van het nieuwe beleid is dan ook om de totale kosten en de kosten per inwoner beheersbaar te houden.

Diftar stimuleert om het afval beter te scheiden. Uw gescheiden afval (onder andere groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten, plastic, metaal en drinkpakken (PMD), papier en glas) wordt verwerkt en gerecycled tot nieuwe producten. Restafval kan niet verwerkt worden en wordt dus verbrand. Dat is slecht voor het milieu en het klimaat. Het is dus belangrijk dat u uw afval zo goed mogelijk scheidt. Daarnaast betaalt een huishouden met minder restafval door het invoeren van Diftar minder afvalstoffenheffing dan een huishouden waar de inwoners het afval minder goed scheiden.

Eind 2020 vroegen we inwoners van onze gemeente in een vragenlijst naar hun mening over het afvalbeleid. Van de uitkomsten is een rapport (pdf, 7.1 MB) gemaakt. Uit de antwoorden blijkt dat de meerderheid van onze inwoners positief is over een systeem waarbij mensen met minder restafval minder hoeven te betalen.

Restafval wordt steeds duurder door hogere belastingen vanuit het Rijk. Met diftar willen we ervoor zorgen dat de kosten van afvalinzameling en verwerking niet verder oplopen voor onze inwoners. Inwoners hebben met diftar invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. U betaalt namelijk naast een vast bedrag, per keer dat u uw grijze minicontainer aanbiedt of de verzamelcontainer opent met uw afvalpas. Hoe minder vaak u uw minicontainer aan de straat zet of uw restafval wegbrengt, hoe minder u betaalt.

Elk jaar stelt de gemeenteraad in december de tarieven vast. Hou hierom onze berichtgeving over het afvalbeleid en de invoering van diftar goed in de gaten. Zodra de tarieven bekend zijn worden deze breed gecommuniceerd aan onze inwoners.

U betaalt per keer dat u de grijze minicontainer aanbiedt tijdens de inzamelronde en niet per kilo. Als iemand anders afval in uw minicontainer gooit wanneer deze aan straat staat, dan heeft dit geen invloed op het door u te betalen bedrag.

Mocht u zien dat iemand anders een zak in uw container gooit die in uw tuin staat, kunt u eventueel het gesprek aan gaan met deze persoon. Ook kunt u melding maken hiervan. Mocht blijken dat het in een bepaalde straat vaker gebeurd, kan er gekeken worden of een gesprek met een afvalcoach een optie is. Sowieso is er altijd een mogelijk om een afspraak te maken met onze afvalcoaches door een mail te sturen naar afvalcoach@lansingerland.nl.

Mocht het een fijner gevoel geven, kunt u er ook voor kiezen om een slot te bevestigen op uw container. Zorg ervoor dat het slot geen schade oplevert aan de minicontainer. Het slot moet zodanig bevestigd zijn dat boren niet aan de orde is. Aan te raden is om hier kantelsloten voor te gebruiken. Het slot dient verwijderd te zijn tijdens de aanbiedronde.

Als u uw afval goed scheidt (geen plastic verpakkingen, drinkpakken en etensresten), is er weinig in het restafval dat stank veroorzaakt. Een uitzondering hierop zijn luiers. We raden u aan deze te verpakken en zo te zorgen voor minder stank.