Centrum Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs fietsvrij

Per 1 december 2022 zijn de centra van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs volledig fiets- en scootervrij gedurende de openingstijden van de winkels. Dit betekent dat fietsen (en daarbij ook het gebruik van scooters) in het winkelcentrum niet meer is toegestaan van maandag t/m zondag van 07:00 tot 19:00 uur. Op koopavond geldt het verbod tot 21:00 uur. Buiten deze tijden is het wel toegestaan in delen van het centrum te fietsen. Het doel van deze maatregel is het verder terugdringen van overlast door fietsers en scooters in het winkelcentrum.

Fietsers belangrijk voor winkelcentrum

Fietsers zijn als klanten en bezoekers een belangrijke factor voor ondernemers in het centrum. Daarom moet de fiets in het centrum van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs in de nabijheid van winkels gestald kunnen worden. Per kern gaan wij dieper in op de stallingsmogelijkheden voor fietsers, de gevolgen van de afsluiting en de alternatieven per kern.

Bergschenhoek

In het ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Bergschenhoek is rekening gehouden met het stallen van de fiets in nabijheid van winkels. Bij de entrees van beide supermarkten zijn opstelplaatsen voor fietsen ingepast. Bij de winkels buiten de voetgangerszone zijn verspreid over meerdere locaties stallingsmogelijkheden voor de fietsen voorzien, met een groter cluster aan stallingsmogelijkheden bij de kerk.

Gevolgen afsluiting fietsers en alternatieven

De fietsverbinding tussen de Kerkstraat en de Julianalaan via het gedeelte Dorpsstraat binnen de voetgangerszone komt te vervallen tijdens de tijden van het fietsverbod. Doorfietsen via het winkelcentrum is dan tussen bepaalde tijden niet meer mogelijk. Fietsers moeten omrijden via het Rondom. In afstand gezien is dat verschil circa 100 meter.

Berkel en Rodenrijs

De fietsparkeerplekken voor winkels gaan niet verdwijnen en in de toekomst komt er een fietsenstalling bij in Berkel Centrum West. De fietsparkeervoorzieningen worden naar aanleiding van het fietsverbod ook onder de loep genomen. Onderzocht wordt waar mogelijkheden zijn voor extra stallingsmogelijkheden om het aantal fietsplaatsen nog uit te breiden.

Gevolgen afsluiting fietsers en alternatieven

Voor de het centrumgedeelte Kerkstraat en Kerksingel kunnen fietsers gebruik maken van de dwarsverbindingen tussen de Wilhelminastraat en de Noordeindseweg/Herenstraat. We doelen daarmee op de Oranjestraat, Julianastraat en de Nieuwstraat. Fietsers kunnen ook gebruik maken van de Terpstraat en de Laan van Romen. Daarmee is er een goed alternatief aanwezig.

Uitzondering Westersingel

De Westersingel vormt een belangrijke fietsverbinding tussen noord en zuid. Voor deze verbinding is geen logisch alternatief beschikbaar. Daarom zonderen we een klein gedeelte uit. Fietsers mogen daar in een smalle zone ‘als gast’ wel fietsen.

Overgangsperiode

Een (voetgangers-)zone waarin fietsen alleen buiten winkeltijden is toegestaan, vraagt in het beginsel om communicatie over de nieuwe situatie. Zo worden er nieuwe verkeersborden geplaatst. In december 2022 is er sprake van een overgangsperiode. In deze periode worden fietsers (en scootergebruikers) aangesproken en gewezen op het feit dat dit niet meer toegestaan is in de voetgangerszone, mits dit uiteraard nodig is. Per 1 januari 2023 zal er daadwerkelijk op gehandhaafd worden.

Contact

Heeft u een vraag over de fietsvrije centra van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs? Stuur dan een mail naar Ronald de Waal via mobiliteit@lansingerland.nl. Als u liever telefonisch contact heeft kunt u bellen naar (010) 800 4000.

Vragen

Het fietsverbod geldt tijdens de openingstijden van de winkels. Fietsen (en daarbij ook het gebruik van scooters) in het winkelcentrum is niet meer toegestaan van maandag t/m zondag van 07:00 tot 19:00 uur. Op koopavond geldt het verbod tot 21:00 uur.

Nee, het verbod geldt ook voor scooters.

In december 2022 is er sprake van een overgangsperiode. In deze periode worden fietsers (en scootergebruikers) aangesproken en gewezen op het feit dat dit niet meer toegestaan is in de voetgangerszone, mits dit uiteraard nodig is. Per 1 januari 2023 zal er daadwerkelijk op gehandhaafd worden.

Op dit moment wordt er onderzocht of en op welke wijze het mogelijk is om een ontheffing voor het fietsen in het voetgangersbied te verlenen aan mensen met een handicap of aan mensen die volledig zijn aangewezen op de fiets. Tot die tijd is het mogelijk om een tijdelijke ontheffing aan te vragen.

De tijdelijke ontheffing is geldig tot de beleidsregels hierover zijn vastgesteld. Neem voor meer informatie over het verkrijgen van deze tijdelijke ontheffing contact op met Ronald de Waal via mobiliteit@lansingerland.nl. Als u liever telefonisch contact heeft kunt u bellen naar (010) 800 4000.