Subsidie Sport en bewegen

Het doel van de subsidie Sport en bewegen is stimuleren dat inwoners van Lansingerland voldoende sporten en bewegen. De subsidie Sport en bewegen is een opstartsubsidie om een impuls te geven aan nieuwe sport- en beweegactiviteiten. De sport- en beweegactiviteit moet een (duurzaam) vervolg krijgen. De organiserende partij moet vervolgactiviteit(en) zelf financieren.

De subsidie Sport en bewegen is niet bedoeld voor jaarlijks terugkerende activiteiten (bijvoorbeeld een sportdag) en niet voor individuele sportabonnementen. In de Subsidieregeling Sport en bewegen 2019 – 2020 Sociaal Domein 2018 (pdf, 462 kB) leest u meer over de regels voor deze subsidie.

Subsidie aanvragen

Inwoners

U vult het aanvraagformulier sportsubsidie met DigiD in.

Organisaties

U vult het aanvraagformulier sportsubsidie met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning? Vul dan het aanvraagformulier sportsubsidie zonder eHerkenning in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Meer informatie

Een subsidie Sport en bewegen kan worden aangevraagd voor:

 • Het organiseren van een sport- en of beweegactiviteit gericht op het structureel in beweging krijgen van mensen die niet of nauwelijks sporten of bewegen
 • De sport- en of beweegactiviteit levert een bijdrage aan het structureel in beweging krijgen van een van de volgende doelgroepen:
  • jeugd van 14 tot en met 17 jaar
  • mensen met een kleine beurs (maximaal 130% van het minimum inkomen)
  • mensen met een aantoonbare beperking bij reguliere sportbeoefening
  • senioren (67+)

Gedurende het hele jaar kunt u een subsidie Sport en bewegen aanvragen.

Zes weken voor de start van de activiteit (of eerder) vult u het aanvraagformulier sportsubsidie in. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Als het subsidieplafond (het maximale bedrag dat wij per jaar ter beschikking stellen) in een jaar is bereikt, wijzen wij nieuwe subsidieverzoeken op basis van de regeling af.

U kunt bij de subsidieaanvraag eenmalig aanspraak maken op maximaal € 2.500. Voor het bepalen van de hoogte van de subsidie kijken wij in welke mate uw aanvraag aan de voorwaarden uit de subsidieregeling Sport en bewegen voldoet.

Organisaties:

 • eHerkenning2+
 • Kopie van de bankpas of bankafschrift
 • Kopie uittreksel KVK (als u niet met eHerkenning bent ingelogd)
 • Exemplaar van de oprichtingsakte, indien aanwezig (bij een eerste aanvraag)
 • Statuten, indien aanwezig (bij een eerste aanvraag en indien onlangs gewijzigd)
 • Overzicht van de totale kosten van de activiteit

Inwoners:

 • Uw DigiD
 • Kopie legitimatiebewijs van de aanvrager
 • Kopie van de bankpas of bankafschrift
 • Overzicht van de totale kosten van de activiteit

Houdt de bovenstaande documenten bij de hand wanneer u uw digitale aanvraag doet.

Wij bekijken uw aanvraag en beoordelen of uw initiatief voor een sport- en of beweegactiviteit voldoet aan de voorwaarden uit de subsidieregeling Sport en bewegen. Uiterlijk 4 weken na uw aanvraag krijgt u van ons een besluit toegestuurd over toekenning of afwijzing van de subsidie met daarbij de reden van toekenning of afwijzing. Bij toekenning staat in het besluit ook het te ontvangen subsidiebedrag genoemd.

Als u de subsidie Sport en bewegen heeft ontvangen, dan hoeft u achteraf geen financiële verantwoording te overhandigen, zoals het inleveren van bonnetjes.

U bent wel verplicht om binnen 8 weken na de start van de activiteit een inhoudelijke beschrijving in te dienen. Zo kunnen wij zien wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Deze verantwoording bestaat uit:

 1. een kort verslag van de activiteit, zowel in woord als in beeld (zoals foto’s of een filmpje)
 2. een overzicht van het aantal deelnemers en betrokken vrijwilligers
 3. een uitleg over wat de activiteit op langere termijn oplevert. Zijn er vervolgafspraken gemaakt of wordt de activiteit nogmaals herhaald.