Subsidie Sociaal Domein

Wij verlenen subsidies voor activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke doelen van Lansingerland. In de Subsidieregeling 2019 zijn de doelen en activiteiten voor 2019 opgenomen. Deze subsidieregeling sluit aan bij het beleidsplan sociaal domein 2018-2022: ‘Versterken van veerkracht’.

Neem deze subsidieregeling door voordat u een subsidie aanvraagt. U weet dan aan welke doelstellingen en criteria de aanvraag moet voldoen en welke activiteiten wel of niet in aanmerking komen. Maak voor uw aanvraag gebruik van de Handleiding subsidie sociaal domein.

Bent u een vertegenwoordiger van een organisatie, vraag dan de subsidie sociaal domein aan door het aanvraagformulier subsidie sociaal domein voor organisaties met eHerkenning2+ in te vullen. Heeft u geen eHerkenning2+, gebruik dan het formulier zonder eHerkenning2+.

Meer informatie

 1. eHerkenning2+
 2. Een begroting van de activiteit en van de organisatie
 3. Kopie van een bankpas of bankafschrift
 4. Een ingevuld excelbestand vragenlijst subsidie sociaal domein
  Let op: In de vragenlijst kunt u een verwijzing opnemen naar de relevante pagina in het activiteitenplan. U hoeft uw antwoord dus niet volledig uit te schrijven in de vragenlijst.
 5. Een activiteitenplan. Een voorbeeld van een activiteitenplan vindt u in de Handleiding Subsidie sociaal domein aanvragen.
 6. Recent (niet ouder dan twee maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel
 7. Kopie van het legitimatiebewijs van een persoon die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur of de directie van de organisatie.
  Wanneer u een verzoek indient voor een meerjarensubsidie vragen wij u ook onderstaande bijlagen toe te sturen:
 8. Een kosten- en dekkingsoverzicht van de organisatie voor de jaren waarvoor u een meerjarensubsidie aanvraagt.

Bij een eerste aanvraag subsidie óf bij een wijziging van een van onderstaande documenten vragen wij ook om de volgende bijlagen mee te sturen:

 1. Financieel en inhoudelijk jaarverslag van het voorgaande jaar
 2. Statuten
 3. Exemplaar oprichtingsakte

Neem telefonisch contact met ons op via 14 010.