Subsidie culturele programmering

Een gevarieerd kunstaanbod vergroot de participatie van de inwoners en voegt iets toe aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het helpt inwoners hun creatieve en artistieke talenten te ontdekken en te benutten. En om te genieten van verschillende vormen van kunst.

Lansingerland beschikt over diverse locaties, al dan niet in de buitenlucht, waar de inwoners actief kunnen meedoen aan en genieten van het cultuuraanbod. Het Annie M.G. Schmidtpark, twee cultuurhuizen en een derde cultuurhuis in ontwikkeling bieden nieuwe kansen en podia voor (inter)culturele activiteiten.

Voor de programmering van het culturele aanbod in de openbare ruimte en op de podia in Lansingerland kunnen partijen die een bijdrage willen leveren aan een bruisende stad verschillende soorten subsidies aanvragen. De subsidies voor culturele programmering kunnen gedurende het hele jaar worden aangevraagd. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond in een jaar is bereikt, wijzen wij nieuwe subsidieverzoeken op basis van de regeling af. In de Subsidieregeling cultuur 2019 zijn de regels opgenomen.

Welke subsidie kunt u aanvragen? Maak voor uw aanvraag gebruik van de Handleiding subsidie culturele programmering (pdf, 51 kB).

Subsidie culturele programmering aanvragen

Inwoners

U vult  het aanvraagformulier subsidie culturele programmering met DigiD in.

Organisaties

U vult het aanvraagformulier subsidie culturele programmering met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning dan vult u het aanvraagformulier subsidie culturele programmering zonder eHerkenning in.

Subsidie Professionele programmering aanvragen

U vult het aanvraagformulier subsidie professionele programmering met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning dan vult u het aanvraagformulier subsidie professionele programmering zonder eHerkenning in.

Vragenlijst

Ook vult u de vragenlijst subsidie cultuur (pdf, 233 kB ) in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Meer informatie

 1. Inwoners: DigiD
 2. Organisaties: eHerkenning2+
 3. Een begroting van de activiteit
 4. Kopie van een bankafschrift of bankpas
 5. Een activiteitenplan. Een voorbeeld van een activiteitenplan vindt u in de “Handleiding Subsidie cultuur” aanvragen.
 6. Recent (niet ouder dan twee maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel
 7. Kopie van het legitimatiebewijs van een persoon die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur of de directie van de organisatie of van de inwoner die de aanvraag doet

Bij een eerste aanvraag subsidie óf bij een wijziging van een van onderstaande documenten vragen wij ook om de volgende bijlagen mee te sturen:

 1. Financieel en inhoudelijk jaarverslag van het voorgaande jaar
 2. Statuten
 3. Exemplaar oprichtingsakte

Er zijn drie verschillende subsidies:

 1. Culturele activiteiten en culturele evenementen in de openbare ruimte, aan te vragen door inwoners en organisaties.
 2. Voorstellingen met, voor en door inwoners, aan te vragen door organisaties.
 3. Professionele programmering, aan te vragen door organisaties.
 • Stap 1
  Voordat u de subsidie daadwerkelijk aanvraagt, maakt u een activiteitenplan. Een format van een activiteitenplan vindt u als bijlage bij de handleiding.
 • Stap 2
  U verzamelt de benodigde bijlagen en slaat deze op uw computer op. Onder ‘Wat heb ik nodig voor de aanvraag?’ leest u welke bijlagen u nodig heeft. We zien toe op het rechtmatig verstrekken van subsidies. Sinds vorig jaar vragen we om die reden ook een kopie van een rekeningafschrift van uw organisatie. Dit is ter verificatie van de bankgegevens. Inwoners die een aanvraag indienen, vragen we om een kopie van hun bankpas.
 • Stap 3
  U vult het aanvraagformulier in. Maak ook hierbij gebruik van de handleiding.

Neem telefonisch contact met ons op via 14 010.