Sportsubsidie

Op dit moment is het niet mogelijk om een sportsubsidie aan te vragen. Dit is weer mogelijk vanaf mei 2019.

Het hoofddoel van de sport in Lansingerland is: stimuleren dat inwoners van Lansingerland voldoende sporten en bewegen. Wij subsidiëren alleen activiteiten die bijdragen aan dit hoofddoel.

 

Meer informatie

Vanaf mei 2019 kunt u een sportsubsidie aanvragen. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond in een jaar is bereikt, wijzen wij nieuwe subsidieverzoeken op basis van de regeling af.

De sportsubsidie is een incidentele subsidie. U kunt de subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op sportstimulering als de activiteiten  een structureel karakter hebben. U kunt bij een subsidieaanvraag aanspraak maken op maximaal € 2.500,- per activiteit. De hoogte van de afzonderlijke subsidies bepalen wij op basis van de mate waarin uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet.

Organisaties:

 • eHerkenning2+
 • Kopie van de bankpas of bankafschrift
 • Kopie uittreksel KVK
 • Exemplaar van de oprichtingsakte (bij een eerste aanvraag)
 • Statuten (bij een eerste aanvraag en indien onlangs gewijzigd)
 • Begroting van de activiteit

Inwoners:

 • Uw DigiD
 • Kopie legitimatiebewijs van de aanvrager
 • Kopie van de bankpas of bankafschrift
 • Begroting van de activiteit

Wij toetsen uw aanvraag. Uiterlijk 6 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend ontvangt u ons besluit.

Alle subsidies tot maximaal € 2.500,- (waarderingssubsidie) stellen wij direct vast. U hoeft dus achteraf geen financiële verantwoording in te leveren. U bent wel verplicht om binnen 8 weken na de start van de activiteit een inhoudelijke verantwoording in te dienen.
Deze verantwoording bestaat uit:

 1. een kort verslag van de activiteit, zowel in woord als in beeld (zoals foto’s, YouTube-filmpje)
 2. een opgave van het aantal deelnemers, betrokken vrijwilligers en het aantal bezoekers
 3. een uitleg over wat de activiteit op langere termijn oplevert. Zijn er vervolgafspraken gemaakt of wordt de activiteit nogmaals herhaald?