Monumentensubsidie

Bezit u een monument en wilt u dit gaan restaureren of herbestemmen? Dan kunt u aanspraak maken op subsidie of een lening met een lage rente.
Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. Gemeentelijke subsidie
    Neem contact op met de secretaris van de erfgoedcommissie via telefoonnummer 14 010 voor een vooroverleg. Tijdens het vooroverleg bespreken wij de werkzaamheden en de eisen die gemeente stelt. Zo wordt duidelijk of u in aanmerking komt voor een subsidie.
  2. Lening met een lage rente
    Naast de subsidie kunt u mogelijk ook aanspraak maken op een laag rentedragende lening. Vaak komen deze in de vorm van speciale hypotheken of leningen uit fondsen, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds of Fonds 1818.
  3. Subsidie rijksmonumenten
    Doe de financieringscheck op de website van Monumenten. Hieruit blijkt of u in aanmerking komt voor een subsidie of een lening.

 

Meer informatie

Inwoners

U vult het formulier subsidie gemeentelijke monumenten met DigiD in.

Bedrijven/organisaties

U vult het formulier subsidie gemeentelijke monumenten met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning dan vult u het formulier subsidie gemeentelijke monumenten zonder eHerkenning in.

Mijn Lansingerland

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

De hoogte van het subsidiebedrag bedraagt 50% van de door u gemaakte kosten met een maximum van € 5.000,-. U kunt eens in de 2 jaar aanspraak maken op deze subsidie.

Let op: Het totaal aan jaarlijks beschikbare subsidie heeft echter wel een plafond. Neem contact op met de secretaris van de erfgoedcommissie voor de actuele status.

U vult het meldingsformulier aanvang werkzaamheden gemeentelijk monument (pdf) in.

ReadSpeakerLees document voor

Binnen 13 weken na het afronden van de werkzaamheden vult u het formulier gereedmelding werkzaamheden (pdf) in.

ReadSpeakerLees document voor

Dit formulier is ook uw verzoek om de definitieve subsidie en de uitbetaling van de subsidie vast te stellen.