Coronavirus: ventilatie in gebouwen

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen voor inwoners, organisaties en ondernemers op een rijtje gezet over bepaalde thema’s in relatie tot het coronavirus en hoe we hiermee omgaan in Lansingerland. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op.

In gebouwen is voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig. Dit verkleint verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, bijvoorbeeld het coronavirus. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Update 8 maart 2021

Alle scholen in Lansingerland werken aan een veilige omgeving en werken volgens de protocollen die zijn opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het binnenmilieu en dus ook de ventilatie van schoolgebouwen en het onderhoud daarvan. Mocht u hierover een vraag hebben, neemt u dan contact op met de betreffende school.

Bijna alle scholen in Lansingerland voldoen of voldoen bij extra handelingen (bijv. kleinere groepen, ramen/ deuren open, etc.) aan de normen die door het RIVM worden gehanteerd voor ventilatie en daarmee de luchtkwaliteit. Een aantal scholen is voorzien van ventilatie met zogenaamde recirculatie (hierbij wordt een deel van de afgezogen lucht terug in het gebouw gestuurd). Waar dit aanwezig is wordt deze functie uitgezet en wordt gezorgd voor alternatieve ventilatie. Als blijkt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de ventilatie te verbeteren, dan worden deze op korte termijn uitgevoerd. Hierover vindt afstemming plaats tussen de gemeente en het schoolbestuur. 

Update 8 maart 2021: alle binnensportaccommodaties zijn nog gesloten. Alleen binnenzwembaden gaan vanaf 16 maart open, maar alleen voor zwemlessen.

De sport- en andere gemeentelijke accommodaties in Lansingerland voldoen bij normaal gebruik aan de eisen die door het RIVM gesteld worden voor wat betreft aanvoer van verse lucht. Hierbij is er extra aandacht voor ventilatiesystemen die werken met recirculatie. Waar aanwezig is deze functie uitgezet.

Sportfondsen Lansingerland wijst, als beheerder van onze accommodaties, de gebruikers van onze accommodaties op het belang van ventilatie. Houd bij gebruik van onze accommodaties zoveel mogelijk deuren en ramen open.