Vergadering Gemeenteraad 26-03-2015

Home > Agenda > Agenda's > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 26-03-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00-23:30
Voorzitter:Coos Rijsdijk

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

2 Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen

3 Vragenhalfuurtje voor raadsleden

4 Spreekrecht voor niet-raadsleden

5 Vaststelling van de agenda

6 Vaststelling van de besluitenlijst van de vorige vergadering

7 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 maart 2015

Bespreekpunten

8a Vaststelling bestemmingsplan "De Tuinen-Oost, fase C2"

8b Ontwerp-verordening Woonruimtebemiddeling

8c Financiƫle verordening Lansingerland 2015

8d Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam

8e Uitvoering handhaving bij werk en inkomen en verder

Hamerstukken

9a Ontslag en aanstelling commissieleden

Bijgevoegde documenten

9b Evaluatierapport Rekenkamer Lansingerland

10 Bekrachtiging vertrouwelijkheid

11 Sluiting

Deel deze pagina
beoordeel deze pagina