Vergadering Gemeenteraad 29-01-2015

Home > Agenda > Agenda's > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 29-01-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00-23:30
Voorzitter:Coos Rijsdijk

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

2 Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen

3 Vragenhalfuurtje voor raadsleden

4 Spreekrecht voor niet-raadsleden

5 Vaststelling van de agenda

6 Vaststelling van de besluitenlijst van de vorige vergaderingen

7 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 29 januari 2015

Bespreekpunten

8a Reactie op Toezichtsregime begroting 2015 Lansingerland

8b Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2015

8c Economische stedenband met Yangling, China

8d Vervoersknoop Bleizo

8e Ontslag op eigen verzoek van Eddy Neeleman als lid van de Vertrouwenscommissie Benoeming Burgemeester

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

9a Actualisatie Fonds bovenwijks 2014-2015

9b Benoeming en ontslag commissieleden

Bijgevoegde documenten

9c Bekrachtiging vertrouwelijkheid (onder voorbehoud)

10 Sluiting

Deel deze pagina
beoordeel deze pagina