Zwerfdieren en dode dieren

Voor het verwijderen van dode dieren (kadavers) gelden verschillende regels, afhankelijk van het soort dier en de omstandigheden. Ziet u een dood dier liggen? Geef het aan ons door via de app BuitenOpOrde of neem telefonisch contact met ons op via 14 010.

Let op: raak nooit dode dieren met blote handen aan.

Meer informatie

U belt de Dierenambulance via (0900) 112 00 00. De Dierenbescherming vangt het beestje op. De eigenaar kan het daar ophalen. Op de website van de Dierenbescherming vindt u meer informatie.

U meldt dit bij de gemeente via de app BuitenOpOrde of u neemt telefonisch contact met ons op via 14 010.

De gemeente informeert dan het Hoogheemraadschap. Dode dieren in het water kunnen wijzen op problemen met de waterkwaliteit.

Let op: raak nooit dode dieren met blote handen aan.

Uw dode huisdier mag niet in de afvalbak of restafvalcontainer, zelfs niet als het heel klein is. U kunt een aantal dingen doen met uw overleden huisdier:

  • Het dier tegen betaling laten ophalen door de dierenambulance.
  • Het dier laten cremeren in een erkend huisdiercrematorium.
  • Het dier laten begraven op een speciale begraafplaats voor huisdieren.
  • Het dier begraven in eigen tuin of op eigen terrein. Het graf moet dan minimaal 75 centimeter diep zijn. U mag het dode dier niet verpakken in plastic of andere stoffen die schadelijk zijn voor de bodem.

Is uw pony, geit of schaap overleden? U meldt dit direct bij het erkende destructiebedrijf Rendac via telefoonnummer (0900) 9221. Dit bedrijf komt het kadaver tegen betaling ophalen en verwerken.

Meer informatie leest u op de website van Rendac.

Voor het kadaver van een paard geldt een uitzondering. Dit kadaver mag ook verbrand worden in een erkend huisdiercrematorium. Een paard mag u dus niet begraven op eigen terrein.