Bedrijfsafval

Bedrijfsafval wordt niet door de gemeente opgehaald. Bedrijven zijn verplicht om een contract af te sluiten met een erkende afvalinzamelaar. Adressen van erkende bedrijfsafvalinzamelaars vindt u bijvoorbeeld op het internet.

In het contract met een bedrijfsafvalinzamelaar maakt u een aantal afspraken:

  • Op welke dag(en) en tijdstip uw bedrijfsafval wordt opgehaald.
  • Welk afval u scheidt, bijvoorbeeld glas en papier.
  • Wat voor soort afval u aanbiedt (samenstelling).
  • Hoeveel afval u per keer of periode aanbiedt.
  • Welk inzamelmiddel u gebruikt: een afgesloten afvalcontainer.