Verlenging van de Bedrijveninvesteringszone Bergschenhoek centrum is een feit

22 december 2022, 11:50 uur

Op initiatief van ondernemers uit Bergschenhoek centrum is de afgelopen maanden gewerkt aan het verlengen van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een BIZ is een regeling vóór en door ondernemers in een winkelgebied (of op een bedrijventerrein). In die zone betalen alle ondernemers samen voor de werkzaamheden om het gebied te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en extra onderhoud van het groen.

Om deze regeling te realiseren moet een nieuwe belastingverordening in werking worden gesteld. Deze verordening treedt alleen in werking als er bij de bijdrageplichtigen in het gebied voldoende draagvlak is. In december heeft de draagvlakmeting plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is dat er voldoende draagvlak is voor de voorgestelde verordening.

In totaal zijn 55 bijdrageplichtigen aangemerkt in het BIZ-gebied. Deze ondernemingen hebben een stembiljet ontvangen. In totaal zijn er 35 geldige stembiljetten retour ontvangen. Dit is een respons van ca. 64%. Volgens de Wet op de bedrijveninvesteringszones is een respons nodig van minimaal 50%. Van de 35 stemmen zijn er 24 vóór inwerkingtreding en 11 tegen. Dit betekent dat ca. 69% vóór is. Volgens de wet moet ten minste tweederde vóór hebben gestemd. Ook vertegenwoordigen degene die vóór hebben gestemd, met de objecten die zij in gebruik of eigendom hebben, een hogere WOZ-waarde dan de tegenstemmers. Dit is de laatste eis vanuit de wet waaraan is voldaan. Hiermee is de verlenging van de BIZ Bergschenhoek centrum een feit!

Meer nieuws

Start heien Sporthoeklaan