Stop het geweld tegen vrouwen: Orange the World!

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 december 2022, 14.23 uur

Van 25 november tot en met 10 december is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. ‘Orange The World’ heeft als doel het om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en dit ook terug te dringen. De gemeente Lansingerland besteedt op diverse manieren aandacht aan deze belangrijke campagne.

Orange the World is een initiatief van UN Women en gaat elk jaar van start met de Orange Day op 25 november; op de internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Deze Orange Day is het startschot voor provincies, gemeenten, ministeries en maatschappelijke organisaties om aandacht te vragen voor het bestrijden van (on)zichtbaar geweld tegen vrouwen. Wereldwijd wordt actie gevoerd; er doen gemeenten en organisaties uit meer dan 90 landen mee. De campagne duurt tot de Internationale Mensenrechtendag op 10 december.

Hulp is mogelijk!

Wethouder Titia Cnossen: “Bij veel vrouwen die met geweld te maken krijgen, spelen gevoelens van angst en schaamte een grote rol. Dit kan het zoeken naar hulp moeilijker maken. Maar er is wel degelijk hulp mogelijk. Hulp voor een beter leven! Bevindt u zich in een onveilige situatie? Neemt u dan contact op met Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond. Bel naar 0800-2000 of chat anoniem met een medewerker.

Eén op de drie vrouwen maakt geweld mee in haar leven. Iedereen kan iets doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. Ga naar de website van Orange The World en kijk wat u kunt doen.