Stand van zaken noodopvang

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2021, 22:30 uur

De gemeente Rotterdam heeft op 21 december een persbericht verstuurd over noodopvang asielzoekers en de regionale opgave. Hierin staat dat de gemeenten in de regio samen tot een oplossing komen. Lansingerland onderschrijft dit. De gemeente geeft zo goed mogelijk invulling aan deze opdracht.

Wat Lansingerland nu doet

Op dit moment onderzoekt men welke locaties geschikt kunnen zijn. De VRR (Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond) doet een schouw op deze mogelijke locaties. Na overeenstemming over de locatie wordt het proces verder in gang gezet. Omdat Lansingerland geen hotels, vakantiehuisjes, leegstaande kantoren die groot genoeg zijn of een kade om een hotelboot aan te meren heeft, moet er tijdelijke woonruimte gecreëerd worden. Er wordt nu gedacht aan het huren van wooncontainers. Dit zijn units waar twee mensen kunnen slapen en verblijven, met aparte douches, toiletten en keuken. De units kunnen gestapeld worden in twee lagen.

Daarnaast is er een ambtelijk kernteam operationeel, worden randvoorwaarden in kaart gebracht, scenario’s uitgewerkt en is er nauw overleg met de VRR. Zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Aantal mensen

De zoekopdracht voor tijdelijke noodopvang gaat om 50 mensen.

Tijdslijn

Als een locatie definitief aangewezen is, dan worden de wooncontainers besteld door VRR. Dit betekent niet dat mensen er dan meteen kunnen wonen. De termijn van bestellen van containers, opbouwen en daadwerkelijk in gebruik nemen duurt ongeveer 6 weken. Dit is afhankelijk van hoe snel de wooncontainers geleverd worden en nutsvoorzieningen worden aangesloten. De gemeente kan helaas geen exacte datum noemen. Dit kan pas nadat alle processtappen zijn doorlopen.

De duur van de gevraagde noodopvang is 4 tot maximaal 6 maanden.

Kosten

De kosten die de gemeente maakt voor het creëren van de noodopvang komen geheel voor rekening van het COA. (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)

Gemeenteraad

De gemeenteraad is vandaag per raadsbrief geïnformeerd. En wordt bij vervolgstappen als eerste op de hoogte gesteld.