Om deze winter te kunnen strooien bij gladheid worden de palen op de hoofdfietsroute verwijderd

3 december 2020, 10.18 uur

De gemeente staat dag en nacht paraat om gladheid te bestrijden als de winter toeslaat. We zetten ons in om de belangrijkste wegen en fietspaden in Lansingerland begaanbaar te houden. Maar we kunnen niet overal strooien en ook niet garanderen dat de wegen na een strooiactie niet meer glad zijn. Het zout moet bijvoorbeeld ingereden worden, en bij sommige weersomstandigheden werkt het zout minder goed. Let dus altijd goed op als u de weg opgaat bij gladheid. Pas uw snelheid en rijgedrag aan de omstandigheden aan.

Paaltjes verwijderen

Binnenkort worden alle palen binnen de hoofdfietsroute verwijderd, wat bij sommige mensen vragen oproept. De palen worden verwijderd zodat het strooien ongehinderd uitgevoerd kan worden. Vanzelfsprekend blijven voet- en fietspaden verboden voor motorvoertuigen. De politie moet op onjuist gedrag handhaven. Na het gladheidsseizoen (april/mei) worden de paaltjes weer teruggeplaatst.

Waarom niet de paal alleen verwijderen bij een inzet?

De paal laten staan en alleen maar verwijderen als de strooier erlangs moet, is geen optie. In het kader van veiligheid is het niet gewenst dat de chauffeur tijdens het strooien zijn/haar voertuig verlaat. De weersomstandigheden zijn veelal (zeer) slecht. Ook kan de paal vastgevroren zijn waardoor de strooier zijn route niet kan vervolgen. In de meeste gevallen is het voor de strooier  onmogelijk om te keren (door ruimtegebrek). Niet strooien is in de meeste gevallen ook geen optie, omdat het veelal een doorgaande hoofdfietsroute betreft.