Handhaving op coronamaatregelen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
24 november 2021, 17:32 uur

We kunnen er niet omheen, Corona heeft ons land weer in de ban. Het aantal besmettingen neemt weer toe en er zijn extra maatregelen afgekondigd, die vanaf 13 november gelden. Maatregelen om mensen te beschermen tegen het virus en het aantal contacten te verminderen. Het is van groot belang dat we ons aan die maatregelen houden. Zo krijgen we corona onder controle. Dit betekent ook dat de gemeente gaat handhaven, daar waar regels worden overtreden.

Horeca, sport en niet essentiële dienstverlening

De gemeente doet een groot beroep op haar inwoners, verenigingen en ondernemers bij de naleving van de maatregelen. Voor ondernemers en verenigingen ligt er een belangrijke rol als het gaat om (eigen) verantwoordelijkheid. Zoals het scannen van de QR-code van bezoekers aan horeca en sluitingstijden. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld: sporten en sportwedstrijden zijn zonder publiek, horeca is gesloten tussen 20.00 – 06.00 uur en niet essentiële dienstverlening (zoals indoor speelhallen, sauna of kinderboerderij) gesloten tussen 18.00 – 06.00 uur. Voor sommige branches zijn aparte protocollen gemaakt. De exacte maatregelen zijn na te lezen op de pagina van de Rijksoverheid en protocollen zijn op te vragen bij de eigen beroepsverenigingen. 

Handhaving

Het is van groot belang dat de regels worden nageleefd en opgevolgd. Daar waar het niet gebeurd handhaaft de gemeente. Bij vaststelling van het overtreden van de coronamaatregelen kan de handhaver (BOA) een boete uitdelen.

Oproep burgemeester

Burgemeester Pieter van de Stadt doet een oproep aan zijn inwoners, ondernemers en verenigingen: “Laten we met elkaar tonen dat Lansingerlanders mensen zijn met gezond verstand. In een restaurant laat je de QR-code scannen, in de supermarkt draag je een mondkapje en je houdt anderhalve meter afstand. Ik begrijp heel goed dat de maatregelen niet leuk zijn, beperkend werken en dat het allemaal lang genoeg duurt. Alleen Corona trekt zich daar niet zoveel van aan. We moeten onze naasten beschermen en de zorginstellingen ontlasten. De piek moet eraf, voordat we weer meer vrijheden krijgen. Ik reken op u!”  

Zorgverleners, hulpdiensten en ondersteunende diensten

Burgemeester van de Stadt: “Graag wil ik alle mensen die een bijdrage leveren aan de bestrijding van corona, zoals hulpdiensten, zorgverleners, schoonmakers, ondernemers en verenigingen die de regels naleven heel hartelijk danken. Jullie spannen je in om Nederland corona-vrij te krijgen. Mijn dankbaarheid en respect voor jullie is groot. Dank jullie wel!”

Meer nieuws

Wees goed voorbereid op de hitte

Geef inbrekers geen kans in de zomer