Evaluatie parkeerschijfzone Terpstraat

Dit nieuwsbericht is verlopen.
24 september 2021, 08:43 uur

In de Terpstraat trad in augustus 2020 de parkeerschijfzone in werking. De parkeerschijfzone is ruim een jaar van kracht. Wij evalueren nu de parkeerschijfzone. U kunt een reactie geven. Hiervoor stuurt u vóór 15 oktober 2021 een mail naar verkeeradministratie@lansingerland.nl onder vermelding van “parkeerschijfzone Terpstraat”.

Evaluatie parkeerschijfzone

Het doel van deze evaluatie is om te bepalen of er aanpassingen of aanvullingen gewenst zijn voor de huidige parkeerschijfzone in de Terpstraat. Voor de evaluatie houden wij op verschillende dagen en tijden parkeertellingen. Deze tellingen doen wij op het parkeerterrein en de woonwijk, die buiten de parkeerschijfzone valt. Dit levert ons informatie op over de parkeerdruk op het parkeerterrein en het gebied buiten de parkeerschijfzone. Hiernaast zijn wij geïnteresseerd in uw ervaringen.

Reactie graag voor 15 oktober 2021

Met het houden van de parkeertellingen krijgen wij cijfermatige informatie. Naast deze informatie zijn wij ook geïnteresseerd in ervaringen die u hebt opgedaan. Beide informatiebronnen zijn van belang voor onze afweging of een aanpassing nodig of gewenst is.

Hebt u nog vragen?

Wanneer u nog vragen hebt, dan kunt u gerust contact opnemen met Eric Korteland of Helma van Voorden. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer (010) 800 40 00.

Meer nieuws

Nieuw schoolplein geopend!

Resultaten vragenlijst Burgerparticipatie