Europarlementariër Tom Berendsen bezoekt Lansingerland; Home of Horti Science

Dit nieuwsbericht is verlopen.
28 mei 2021, 15:07 uur

Op donderdag 27 mei 2021 bracht Europarlementariër Tom Berendsen een bezoek aan de gemeente Lansingerland; Home of Horti Science. In Lansingerland zijn de grote koplopers in de glastuinbouw en de Wageningen Universiteit & Research (WUR) gevestigd die zich bezig houden met het oplossen van wereldvoedselvraagstukken. Deze koplopers in groenten, fruit en sierteelt voeden en kleuren de wereld. De gemeente heeft in samenwerking met hen een Ronde Tafelgesprek georganiseerd om Berendsen een goede indruk te geven van het innovatieve karakter en de unieke ligging van Lansingerland. 

Deelnemers aan het Ronde Tafelgesprek met Tom Berendsen waren: de WUR, Bayer Crop Science, Koppert Biological Systems, Anthura B.V. en wethouder Jan-Willem van den Beukel. Voorafgaand aan het digitale Ronde Tafelgesprek werd er een bezoek gebracht aan de Ruiter Experience Center en de WUR in Lansingerland. Uiteraard conform de coronamaatregelen.

Innovatieve karakter glastuinbouw: Home of Horti Science

Lansingerland gelegen in de Greenport West-Holland, bouwt en innoveert om de economische slagkracht van de Randstad te versterken. In een triple helix samenwerking gaat het om de samenwerking tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Home of Horti Science vormt hier in Lansingerland één van de belangrijkste pijlers. Dit glastuinbouwcluster draagt bij aan het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk; meer groenten, fruit en planten met behulp van minder grondstoffen en water. Daarnaast is de gewasbescherming uiterst duurzaam met een wereldwijde impact. In Lansingerland hebben zich de grote koplopers in de glastuinbouw en de WUR gevestigd met een voorbeeldfunctie voor de wereld.

Tom Berendsen: “Ik ben onder de indruk van wat ik tijdens mijn bezoek gezien en gehoord heb. Wat hier in Lansingerland aan innovatie plaatsvindt, toont aan dat Nederland wereldwijd voorop loopt in deze sector en daarmee bijdraagt aan het versterken van de strategische positie van Europa in de wereld.

Om onze voorsprong te behouden is er echter wel werk aan de winkel, ook in Europa. Blijven investeren in onderzoek en innovatie, bescherming van kwekersrecht wereldwijd en het verder ontwikkelen van het Horti Science cluster zijn daarbij essentieel. De glastuinbouwsector in Lansingerland is hierin toonaangevend. Het is voor mijn werk als Europarlementariër extra relevant dat ik in goed contact ben met Lansingerland en er ook voor op de bres kan springen in het Europees Parlement.”

De afgelopen maanden werkte Berendsen in het Europees Parlement aan de Europese industriestrategie. Het verminderen van de Europese afhankelijkheid van andere werelddelen is hierin één van de kernpunten.

Actuele vraagstukken en actieve lobby in Europa

Tijdens het Ronde Tafelgesprek werd er gesproken over de volgende thema’s: Home of Horti Science, de energietransitie, duurzame energie (WarmtelinQ), mobiliteit en wonen. Wethouder Jan-Willem van den Beukel: “Ik ben trots op dit innovatieve Horti Science cluster dat ik vandaag heb mogen laten zien. Door op deze wijze contacten aan te halen met Europarlementariërs, halen wij Europa in huis. Dat is belangrijk voor de profilering van onze sector in Brussel en de bewustwording van deze mondiale parel. Onze samenwerking binnen het Horti Science cluster reikt verder dan alleen Lansingerland en kent ook een Europese invloedssfeer. Denk hierbij aan Europees patentrecht, reguleringen op het terrein van gewasbescherming en vraagt daarom een actieve lobby naar Europa op dit terrein. Daarnaast werken we aan het toegankelijk maken van Europese innovatiefondsen voor het MKB.”