Broedseizoen en handhaving in de Groenzoom

Dit nieuwsbericht is verlopen.
6 mei 2021, 08:00 uur

In verband met het weidevogelbroedseizoen is de Bergboezem van 15 maart tot en met 15 juni volledig afgesloten voor bezoekers. Zo kunnen weidevogels in alle rust broeden en voor hun jongen zorgen.

Broedvogels terug in het land

Langzamerhand keren steeds meer broedvogels terug vanuit hun overwinteringsgebieden. Grutto’s overwinteren bijvoorbeeld in de wetlandgebieden van westelijk Afrika (Senegal, Mali). Via een tussenstop in Spanje en Portugal komen ze uiteindelijk ons land binnen. Na een lange, uitputtende reis van enkele duizenden kilometers moeten ze eerst flink aansterken. Daarna breekt een drukke tijd aan van hofmakerij, paring, eieren leggen en kuikens grootbrengen. Rust is in deze periode cruciaal. Zo bieden we niet alleen de grutto, maar ook andere weidevogels zoals onder meer kievit, tureluur, scholekster, gele kwikstaart en veldleeuwerik de noodzakelijk rust om succesvol voor nageslacht te zorgen. Ook hazen zijn bij het verzorgen van hun jongen gebaat bij rust.

Tijdens de sluitingsperiode is de Bergboezem alleen toegankelijk voor weidevogelonderzoek, waarvoor een ontheffing is verleend. Om de vogels extra te beschermen lopen ook regelmatig boa’s in het gebied rond.

Wat doen de boa’s?

Boa’s hebben in de Groenzoom een toezichthoudende rol. Ze houden bijvoorbeeld in de gaten of er geen honden loslopen op plekken waar dat niet mag, of er geen gemotoriseerd verkeer in de Groenzoom is en of vissers wel een vergunning hebben. Als mensen de regels overtreden, spreken de boa’s hen daarop aan en delen soms ook bekeuringen uit.

Broedseizoen

Tijdens het broedseizoen is er extra aandacht voor loslopende honden. Dit mag namelijk alleen op hondenlosloopplaatsen. Als er toch honden loslopen op plekken waar dat niet mag, spreken de boa’s hondeneigenaren daarop aan.

De boa’s letten ook op dat afgesloten gebieden niet betreden worden. Tijdens het broedseizoen is er geen toegang tot De Bergboezem. Dit geeft rust aan weidevogels, wat essentieel is voor het broedsucces. Verstoring kost de vogels extra energie om hun kroost te beschermen, die ze op een ander moment tekort komen. Ook is de kans op predatie groter wanneer ze het nest verlaten.

Door ons aan de regels te houden, verstoren we de natuur niet en kunnen we er allemaal van genieten!

Fotograaf: Cor Noorman