Rioolgemaal Berkel na storing weer in werking

Dit nieuwsbericht is verlopen.
11 september 2020, 21:00 uur

Update 13-09-2020 -12:02 uur
Storing rioolgemaal. Zuurstofgehalte in de vaart bij gemaal in Berkel en Rodenrijs is gestegen. Geen dode dieren en stank nauwelijks nog waarneembaar. Pompconstructie wordt afgebroken, fietspad gaat weer open. Storing is verholpen.

Storing rioolgemaal
11-09-2020 -21:00 uur
Vanavond heeft er een storing plaatsgevonden in het rioolgemaal Berkel. Dit heeft tot gevolg gehad dat er bij de Bastille in Berkel en Rodenrijs afvalwater in het oppervlaktewater terecht is gekomen. Hierdoor is er stankoverlast in de omgeving en mogelijk heeft het gevolgen voor het leven in water. Een aannemer is daarom ter plaatse om het afvalwater naar het rioolgemaal terug te pompen en de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Inmiddels is het rioolgemaal weer in werking.