Lintjesregen in Lansingerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.
30 april 2020, 14:10 uur

Vrijdag 24 april werden de jaarlijkse lintjes niet opgespeld, maar alle decorandi zijn door de burgemeester opgebeld. Vierendertig lintjes werden uitgereikt door burgemeester Pieter van de Stadt en eerste locoburgemeester Simon Fortuyn. Familie en voordragers luisterden of keken mee en konden zo toch dit bijzondere moment met elkaar delen. De telefoongesprekken verliepen met een lach en een traan. Een mooie opsteker in deze bijzondere tijd. Van deze lintjes waren er achttien voor het vrijwillige brandweerkorps. De brandweermannen ontvingen een videoboodschap van de burgemeester.

We hopen de ceremonies op een later moment, als het allemaal weer mag, alsnog te organiseren en de Koninklijke onderscheidingen op te spelden bij de gedecoreerden.

Lintjesregen dit jaar in een ander tintje
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn dit jaar de lintjes niet opgespeld, maar zijn de decorandi opgebeld door de burgemeester tijdens de traditionele Lintjesregen.

Dit jaar in een andere vorm dan gebruikelijk. In verband met de uitbraak van het coronavirus op dit moment geen bijeenkomst, maar werden de gedecoreerden persoonlijk opgebeld door burgemeester Pieter van de Stadt en locoburgemeester Simon Fortuyn.

In totaal vielen er 34 lintjes uit te reiken.
Er waren maar liefst 16 lintjes tijdens de Algemene Gelegenheid. Familie of voorstellers werden toegevoegd aan het gesprek om toch zo veel mogelijk dit bijzondere moment met elkaar te kunnen delen. De telefoongesprekken verliepen met een lach en een traan. Een mooie opsteker in deze bijzondere tijd.

De volgende inwoners werden Koninklijk onderscheiden:

 1. De heer L.H.M. Baars, Bleiswijk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 2. De heer A. de Vos, Bleiswijk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 3. De heer J.B.M. Kerver, Bergschenhoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 4. De heer L. D. Meijer, Bergschenhoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 5. De heer J. Mijnders, Bleiswijk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 6. De heer R.J.M. Remmerswaal, Bergschenhoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 7. De heer A. van den Bogerd, Bergschenhoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 8. De heer J.J. van Lien, Berkel en Rodenrijs, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 9. De heer P.J.J. van Steenderen, Berkel en Rodenrijs, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 10. De heer G.H. Jansen, Bergschenhoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 11. Mevrouw N.W.M. Jansen-Spek, Bergschenhoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 12. Mevrouw M.L.M. van Winden, Berkel en Rodenrijs, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 13. Mevrouw K. Wooning-van Hoff, Bleiswijk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 14. De heer H.J van Drunen, Berkel en Rodenrijs, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 15. Mevrouw M. van Drunen Berkel en Rodenrijs, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 16. Mevrouw H. Coenraadts, Berkel en Rodenrijs Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

 1. De heer L.H.M. Baars

De heer Baars is sinds 2005 voorzitter van de cliëntenraad van Aesopus, daarnaast neemt hij deel aan de financiële commissie bij Laurens en zet hij zich in voor duizenden kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken. Bij verpleeghuis Aesopus is hij tevens gastheer op één van de woongroepen en levert hij een evidente bijdrage aan het welzijn en de veiligheid voor bewoners. Voor de lokale voetbalclub Soccerboys in Bleiswijk was de heer Baars gedurende 12,5 jaar penningmeester.

 1. De heer A. de Vos

Binnen de atletiek- en wandelvereniging de Kieviten is de heer De Vos sinds 1985 actief als jeugdtrainer, assistent trainer en lid van de wedstrijdcommissie. Hij verzorgt de wedstrijden en is aanwezig voor de begeleiding en zorgt zelfs voor de bloemen en het fruit. Vier maanden per jaar is hij bezig de marathongroep klaar te maken voor een marathon en de heer De Vos onderhoudt het atletiekveld. Jaarlijks werd het Sinterklaasfeest voor de atletiekvereniging bij hem thuis gevierd. Bij een verpleeghuis besteedt hij veel aandacht aan het wandelen met bewoners en begeleidt hij de bewoners tijdens dagjes uit. De bewoners kijken altijd uit naar Arie, want wie met Arie op stap mag, die boft. 

 1. De heer J.B.M. Kerver

Sinds 2003 heeft Jan Kerver de portefeuille liturgie beheerd in het parochiebestuur. Vele jaren was hij ook vice-voorzitter van de St. Willibrordparochie en 6 jaar bestuurslid van het overkoepelende federatiebestuur van de RK Parochie Oostland. Zijn vrijwilligerswerk vond plaats tijdens zijn werkzame leven, waarin hij zijn eigen bedrijf heeft gehad en vele uren maakten voor zijn bloemenhandel. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van een grote parochie Christus Koning tussen 6 kerken in Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp.

De heer Kerver heeft zorg voor mensen die ziek zijn of een huiselijk probleem hebben.

De laatste 5 jaar, bij gebrek aan priesters, wordt op Jan Kerver geregeld een beroep gedaan om voor te gaan in een uitvaart. Het leiden van een uitvaartdienst gaat niet vanzelf. Jan gaat met de nabestaanden in gesprek over de uitvaart, als het nodig is wel meerdere keren. Dan komen vaak intense gesprekken tot stand, over leven en dood en over geloofszaken. Zijn activiteiten kunnen we beschouwen als zeer betekenisvol. 

 1. De heer L.D. Meijer

De heer Meijer is naast muziekkant vele jaren actief bestuurslid geweest van de vereniging Concordia. Hij bekleedde tussen 1985 en 1994 allerlei bestuursfuncties. Daarnaast is hij betrokken bij het organiseren van vele evenementen en was hij de trekker van de verhuizing en verbouwing van het verenigingsgebouw. Daarnaast is de heer Meijer al 9 jaar bestuurslid van de Stichting Bergschenhoeks Instrumentenfonds waarbinnen hij zich inzet voor het verzamelen van oude metalen hij fondsen verwerft om instrumenten te bekostigen voor o.a. muziekvereniging Concordia. 

 1. De heer J. Mijnders

De heer Mijnders was van 1995 tot 2008 vice voorzitter en later voorzitter van voetbalclub Soccerboys in Bleiswijk. De heer Mijnders is van grote betekenis geweest voor zowel het aanpassen en verbeteren van de accommodaties als voor het zorgen van een stabiliserende factor binnen de club. Een meewerkend voorman en een ware ambassadeur voor de club. Daarnaast is Jos Mijnders secretaris en lid van het goede doelen comité van het Heerengenootschap Blesewic en zorgt voor het jaarprogramma en de activiteiten.

 1. De heer R.J.M. Remmerswaal

De heer Remmerswaal is 20 jaar actief geweest voor het CDA als bestuurslid, penningmeester, voorzitter en ondersteuning voor de fractie. In deze periode heeft hij zich laten zien als een uitzonderlijk dienstbare partijgenoot, wiens grote maatschappelijke betrokkenheid tot uiting kwam in zijn functies van penningmeester, vicevoorzitter en voorzitter van het afdelingsbestuur. Hij heeft hiermee ruim 20 jaar bijgedragen aan de Lansingerlandse samenleving. De heer Remmerswaal is een echte verbinder, altijd op zoek naar het compromis om samen verder te komen. Sinds 2015 is hij bestuurslid bij de historische vereniging ‘Den Bergschen Hoek’ waar hij het systeem van verslagging heeft verbeterd waardoor de vereniging over een voortdurend geactualiseerd financieel overzicht beschikt. Daarnaast houdt de heer Remmerswaal zich ook bezig met de organisatie van de open monumentendagen, de organisatie van de ALV en de themabijeenkomsten in het najaar. 

 1. De heer A. van den Bogerd

Naast muzikant is de heer Van den Bogerd al vele jaren bestuurslid. Ook nadat hij stopte met de muziek is hij als vrijwilliger nog steeds actief. De heer Van den Bogerd is bestuurslid en meewerkend lid voor de stichting die oude metalen verzamelt en daarmee fondsen verwerft om instrumenten te bekostigen voor muziekvereniging Concordia. De heer Van den Bogerd was altijd actief betrokken bij de organisatie van concerten, evenementen en andere acties. Hij was als voorzitter het gezicht van de vereniging. Onder zijn leiding maakte de vereniging een glansperiode dat het niveau van de muziekvereniging ten goede kwam. 

 1. De heer J.J. van Lien

Gedurende 12 jaar was de heer Van Lien steunfractielid voor de ChristenUnie Lansingerland.

Voor de Natuur- en Vogelwacht Rotta is hij al 20 jaar vrijwillig bestuurslid. Hij is zeer actief in het natuurwerk en helpt mee aan het onderhoud van de natuurparels in Lansingerland ook met betrekking tot de ruimtelijke plannen, het groenonderhoud en als intermediair met de landelijke natuurorganisaties. De heer Van Lien wordt omschreven als een aimabele en bescheiden man die zorgt dat hij binnen zijn netwerk voldoende steun heeft door goed samen te werken op het thema ruimtelijke ordening in Lansingerland en dan natuurlijk met aandacht voor ecologie en duurzaamheid in de gemeente en daarbuiten. De heer van Lien heeft vele jaren met deze samenwerking het pad geëffend naar belangrijke organisaties. Daarnaast was de heer Van Lien zo’n 10 jaar bestuurslid en secretaris bij CVV te Berkel en Rodenrijs.

 1. De heer P.J.J. van Steenderen

De heer Van Steenderen is sinds 1990 actief als vrijwilliger voor de OLV Geboortekerk en doet hier alle mogelijke werkzaamheden van het onderhoud aan de tuin, onderhoud van de kerk tot het begraven van mensen. Daarnaast is hij bij de lokale voetbalclub Berkel en Rodenrijs (TOGB) al vele jaren actief als scheidsrechter en begeleider. Voor stichting De Zonnebloem is hij voorzitter en stuurt hij de vrijwilligers aan, bereidt hij vergadering voor en organiseert hij uitstapjes voor ouderen en gehandicapten. De heer Van Steenderen rijdt op de 3B bus, een speciale vervoersdienst voor ouderen mogelijk gemaakt door vrijwilligers.

 1. De heer G.H. Jansen

Naast zijn baan als leerkracht en directeur van een basisschool zette de heer Jansen zich in voor de Hervormde Gemeente in Berkel en Rodenrijs. Maar liefst 50 jaar werkte hij binnen de kerk als ouderling, de activiteitencommissie, schoonmaak, bezoek en meer. Daarnaast is de heer Jansen al 19 jaar actief voor Natuur- en Vogelwacht Rotta. Hier begeleidt hij voor kinderen natuursessies over allerhande onderwerpen het hele jaar door.

 1. Mevrouw N.W.M. Jansen-Spek

Mevrouw Jansen is 18 jaar actief voor de Hervormde Gemeente Berkel en Rodenrijs als o.a. Wijk Ouderling en Voorzitter van de Kerkenraad. Daarnaast heeft zij het beheer over de financiële administratie van de kerkelijke gemeente en zalencentrum Rehoboth. Binnen haar functie van wijkouderling heeft zij mede het beleid bepaald. Gedurende een aantal jaren heeft zij ook de pastorale zorg gehad voor een wijk binnen de gemeente, deze taak is vooral belangrijk voor de ouderen en de minder validen in de gemeenschap, die vooral inzet vraagt van hart en hoofd. Voor Welzijn Lansingerland een organisatie die ouderen en de minder zelfredzamen helpt is zij al 11 jaar actief minimaal 1 dag in de week actief, onder meer voor het invullen van de belastingformulieren. Het echtpaar Jansen-Spek heeft bijna 50 jaar een verdienstelijke bijdrage geleverd aan de hervormde gemeente van Berkel en Rodenrijs. 

 1. Mevrouw M.L.M. van Winden

Mevrouw Van Winden zet zich sinds 1992 in als leidinggevende voor de scouting in Berkel en Rodenrijs. Naast de Scouting heeft ze zich ook ingezet bij o.a. de katholieke kerk, de Kievit, Jeugdfestival, Tafeltennisvereniging, collecte lopen voor diverse goede doelen, Oudelandsehof en 30 jaar actief als overblijf juf. Een greep van vrijwilligersactiviteiten die ze in de afgelopen jaren met volle overgave heeft vervuld. 

 1. Mevrouw K. Wooning-van Hoff

Mevrouw Wooning is sinds 2005 betrokken als bestuurssecretaris van de Rooms Katholieke Parochie Christus Koning. Zo’n 56 uur per maand is zij hier actief mee bezig. Zij was naast secretaris ook een tijd waarnemend voorzitter en hebben de afgelopen jaren een grote inzet van haar gevraagd. Mevrouw Wooning was in die periode nauw betrokken bij het fusie-parochie van de kerkgemeenschappen Nootdorp, Pijnacker, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk.

Zij heeft veel betekend voor de parochie en nog steeds is haar werk van invloed. Zo is zij nauw betrokken geweest bij het aanbieden van catechese aan kinderen en heeft zij op bestuurlijk niveau veel betekend. 

 1. De heer H.J. van Drunen

Sinds jaar en dag zet de heer Van Drunen zich in voor onder meer het Jodocus Jeugdfestival en de Zeeverkennersgroep de Argonauten. Sinds 1992 is hij een actief vrijwilliger voor de zeeverkennersgroep waarvoor hij in verschillende disciplines wekelijks actief is. In deze rol is hij actief als leiding voor de jeugd, aanspreekpunt voor de leiding van de verkenners, voorzitter van het groepsbestuur en beheert hij binnenvaarder De Hoop. Daarnaast is hij jaarlijks actief voor de gehele organisatie van het Jodocus Jeugdfestival, een begrip in Lansingerland dat jaarlijks terugkomt en ervoor zorgt dat kinderen in de zomervakantie een mooie week vol leuke activiteiten beleven.

 1. Mevrouw M. van Drunen-Bik

Al vanaf jonge leeftijd houdt mevrouw Van Drunen zich onder meer bezig met het Jodocus Jeugdfestival en het Hospice Lansingerland. Sinds 1996 is zij een actief betrokken vrijwilliger. Ondanks haar drukke gezinsleven zet zij zich wekelijks actief in voor het Hospice Lansingerland. In deze rol begeleidt zij gasten en hun naasten in een moeilijke en verdrietige laatste fase in hun leven. Naast haar activiteiten voor de kerk en het zangkoor ligt de nadruk op de gehele organisatie van het Jodocus Jeugdfestival. Een festival dat een begrip is in Lansingerland en ervoor zorgt dat kinderen in de zomervakantie een mooie week vol leuke activiteiten beleven. Het echtpaar Van Drunen-Bik vormen de harde kern van de organisatie van dit festival zowel voor de kinderen als voor de actieve vrijwilligers die zij om zich heen hebben verzameld.

 1. Mevrouw H. Coenraadts, Berkel en Rodenrijs

Mevrouw Coenraadts was 21 jaar actief voor Omnisport 2B, daarnaast verzorgde zij de ledenadministratie en voorzitter. Zij wordt gezien als een duizendpoot waar je nooit vergeefs een beroep op deed. Daarnaast was zij jarenlang actief als vrijwilliger bij een verzorgingstehuis waar zij kookt voor de bewoners en hen verzorgde. Bij de Postduivenvereniging was zij jarenlang actief achter de bar.

Burgemeester Pieter van de Stadt sprak in een videoboodschap tot de 18 vrijwillige brandweerlieden en feliciteerden hen met hun welverdiende Koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vinden op een ander moment de uitreikingen van de onderscheidingen plaats.

De volgende 18 leden van de vrijwillige brandweer zijn onderscheiden met de Koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau:

 1. De heer E.W. Crielaard. Als 18-jarige in 1987 begonnen, dit jaar 33 jaar in dienst
 2. De heer F.T. de Rooij. Als 19-jarige in 1987 begonnen, dit jaar 33 in dienst.
 3. De heer M.C. de Rooij. Als 23-jarige in 1992 begonnen, dit jaar 28 jaar in dienst.
 4. De heer R.M. de Rooij. Als 30-jarige in 1992 begonnen, dit jaar 28 jaar in dienst.
 5. De heer J. de Ruiter. Als 31-jarige in 1995 begonnen, dit jaar 25 jaar in dienst.
 6. De heer R. de Snoo. Als 33-jarige in 1991 begonnen, dit jaar 29 jaar in dienst.
 7. De heer C.J.W. Hoogeveen. Als 33-jarige in 1992 begonnen, dit jaar 28 jaar in dienst.
 8. De heer J. Hoogeveen. Als 40-jarige begonnen in 1998, dit jaar 22 jaar in dienst.
 9. De heer C.H. Molenaar. Als 22-jarige begonnen in 1987, dit jaar 33 jaar in dienst.
 10. De heer A.W. Olieman. Als 18-jarige begonnen in 1991, dit jaar 29 jaar in dienst.
 11. De heer S. Roos. Als 20-jarige begonnen in 1994, dit jaar 26 jaar in dienst.
 12. De heer R.L. van Rosmalen. Als 18-jarige begonnen in 1991, dit jaar 29 jaar in dienst.
 13. De heer J.M.M. Scholte. Als 28-jarige begonnen in 1992, dit jaar 28 jaar in dienst.
 14. De heer R. Treijtel. Als 29-jarige begonnen in 1998, dit jaar 22 jaar in dienst.
 15. De heer M.L.P. van der Klugt. Als 28-jarige begonnen in 1999, dit jaar 21 in dienst.
 16. De heer R. van Veen. Als 25-jarige begonnen in 1995, dit jaar 25 jaar in dienst.
 17. De heer K.F. van Veen. Als 21-jarige begonnen in 1995, dit jaar 25 jaar in dienst.
 18. De heer A.J. van Velzen. Als 27-jarige begonnen in 1995, dit jaar 25 jaar in dienst.

Meer nieuws

Nieuw schoolplein geopend!

Resultaten vragenlijst Burgerparticipatie