Hoe ziet Lansingerland er in de toekomst uit?

Dit nieuwsbericht is verlopen.
14 januari 2020, 11:38 uur

We zijn een jonge en groeiende gemeente in een groene omgeving, uitstekend gelegen, met de glastuinbouwsector als belangrijke economische motor en met een betrokken samenleving.

Maar hoe ziet Lansingerland er in de toekomst uit? Wat voor een gemeente willen we zijn en waar moeten we op inzetten? Dit is een belangrijk moment om samen met u over deze vragen na te denken, omdat de gemeente Lansingerland een omgevingsvisie gaat opstellen. Dat is een visie van de gemeente op de toekomst van de leefomgeving waarin keuzes worden gemaakt over allerlei ruimtelijke ontwikkelingen.

Samen met u

Op dinsdag 28 januari 2020 houden we een dialoogavond in het gemeentehuis. Tijdens deze avond gaan we graag met u in gesprek over de ambities voor Lansingerland. U kunt tussen 20.00 uur en 22.00 uur binnenlopen.

Tijdens een eerdere dialoogavond op 6 november 2019 hebben we het samen gehad over de belangrijkste kwaliteiten en aandachtspunten die de basis vormen voor de omgevingsvisie. Sindsdien is er gewerkt aan de ambities voor Lansingerland door antwoorden te zoeken op vragen zoals: waar gaan we op inzetten, wat moet zo blijven en wat moet juist anders? Die afwegingen willen we nu samen met u bespreken. U komt toch ook?

Wat doen we met uw inbreng?

De resultaten van de dialoogavond gebruiken we als input voor de ontwikkelingsstrategie, die in de omgevingsvisie wordt opgenomen.