Team Jeugd helpt!

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 oktober 2019, 12.12 uur

Loopt u ook wel eens tegen kleine of grote zaken in de opvoeding aan waar u niet direct een oplossing voor weet? Heel begrijpelijk, want opvoeden is nou eenmaal niet altijd makkelijk. Komt u er als ouder, verzorger(s), kind of als jongere zelf even niet uit? Dan kunt u terecht bij het Team Jeugd.

Wie zitten in Team Jeugd?

Team Jeugd is een samenwerking tussen de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland (CJG). Het team bestaat uit jeugdprofessionals die zijn opgeleid om mee te denken over allerlei vragen rond opvoeden en opgroeien.

Wat doet het Team Jeugd?

Team Jeugd denkt mee als het gaat om bijvoorbeeld gedrags-of emotionele problematiek of wanneer uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit, grensoverschrijdend gedrag vertoont, een verstandelijke beperking heeft of bij problemen van kinderen rondom een echtscheiding. Het team is er niet alleen voor ouders en opvoeders en kinderen/jongeren, maar ook voor professionals zoals scholen, huisartsen, kinderopvang- en welzijnsorganisaties.

Stel uw vraag aan Team Jeugd

Wacht niet te lang met het stellen van uw vraag! Bel of mail met Team Jeugd. Alle informatie en advies is gratis, deskundig en onpartijdig.

Of kijk voor meer informatie bij Team Jeugd.