« Terug naar overzicht

Uitbreiding subsidieregeling Tuin van de Toekomst

Dit nieuwsbericht is verlopen

Goed nieuws! Het subsidiepotje voor het groener en klimaatbestendiger maken van uw tuin is verhoogd! Sinds 2018 kent de gemeente hier een subsidieregeling voor met een budget van € 12.000 euro. Inmiddels zijn er al veel inwoners enthousiast met hun tuin aan de slag gegaan en hebben van deze subsidie gebruik gemaakt. Het gevolg: het potje is bijna leeg. De subsidie is echter een goede stimulans en levert vrijwel direct resultaat op. We hebben daarom het bedrag van €12.000 verhoogd naar €20.000. Ook de waterschappen zien het effect van de subsidieregelingen. Zij hebben onlangs ook besloten het beschikbare bedrag te verhogen.

Groenere tuinen

Klimaatverandering is tegenwoordig een actueel thema. Het klimaat verandert en zal de komende decennia grotere extremen laten zien. Uiteraard kijken we als gemeente hoe we daarop in kunnen spelen in de openbare ruimte. Ook u als inwoner kunt hierbij helpen. Veel betegelde tuinen in een wijk kunnen namelijk voor problemen zorgen. Het vele regenwater kan niet wegzakken in de grond, waardoor tuinen en straten kunnen onderlopen en het riool overbelast raakt.
U kunt bijdragen door uw tuin te ‘vergroenen’. Denk hierbij aan een tegel eruit, plantje erin of een groen (schuur)dak. Wilt u ook subsidie aanvragen? Kijk voor meer informatie op Subsidie Tuin van de Toekomst.