Reiniging en inspectie riolering

Dit nieuwsbericht is verlopen.
29 april 2019, 13:40 uur

In opdracht van de gemeente Lansingerland gaat Van der Valk+ de Groot BV op diverse locaties binnen de gemeente een deel van het gemeenteriool reinigen en inspecteren. Het werk start begin mei en duurt naar verwachting tot eind september 2019.

Wanneer de werkzaamheden in uw straat plaatsvinden, ontvangt u 5 werkdagen ervoor een brief. Hierin staat welke maatregelen u kunt nemen om opspatten te voorkomen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Van der Valk + de Groot.