Subsidie voor water-initiatieven

Dit nieuwsbericht is verlopen.
10 december 2018, 16:25 uur

Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt in 2019 geld beschikbaar voor initiatieven van inwoners, agrariërs, natuurorganisaties en gemeenten die bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit. Dit heet een ‘stimuleringsregeling’. U kunt daar ook gebruik van maken. Bijvoorbeeld als u aan het water woont en een natuurvriendelijke oever wilt maken of een ander watervriendelijk initiatief heeft.

Informatiebijeenkomst

Om uit te leggen waarom zo’n stimuleringsregeling nodig is, wat de voorwaarden zijn, welke initiatieven in aanmerking komen en hoe u een aanvraag in kunt dienen, organiseert het Hoogheemraadschap Delfland een informatiebijeenkomst.

  • Informatiebijeenkomst Stimuleringsregeling Lokaal Water Delfland
  • Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 in Delft
  • Dinsdag 18 december 2018
  • Van 14.00 tot 16.00 uur

Aanmelden

Komt u naar de bijeenkomst? Stuurt u dan een email naar loket@hhdelfland.nl met als onderwerp ‘aanmelding bijeenkomst stimuleringsregeling lokaal water’. Vermeld daarin uw naam, uw telefoonnummer en met hoeveel mensen u naar de bijeenkomst komt.

Wilt u alvast meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van Hoogheemraadschap van Delfland.

Meer nieuws

Nieuw schoolplein geopend!

Resultaten vragenlijst Burgerparticipatie